Köpvillkor

Avrora Marin AB tillämpar såväl Konsumentköplagen som Distansavtalslagen. För att genomföra en beställning måste kund vara myndig, 18år, eller ha målsmans medgivande. Med kund avses en fysisk person.


Beställning
Avrora Marin AB förbehåller sig rätten att neka kund köp. Alla beställningar anses bindande. Har du gjort en beställning av misstag måste du därför kontakta oss omedelbart.

Priser
Alla priser anges inklusive svensk moms, för närvarande 25% och anges i svenska kronor. Avrora Marin AB reserverar sig för momshöjningar och andra prisförändringar som vi inte kan råda över. Avgift för frakt och ev. Postförskottsavgift eller fakturaavgift tillkommer.

Varan
Beställningen avser en elektronisk Voucher som har en unik kod, giltighetstid och specificerade tjänster som kan utbytas mot den. Voucher är personlig och kan inte bytas med en annan person eller mot en annan ersättning förutom den som anges i beskrivning av handlade tjänster. Voucher går inte att återköpa eller reklamera efter 14-dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Outnyttjad Voucher med förfallen giltighetstid ersätts inte. Kopior på samtliga Vouchers och dess beskrivningar sparas elektroniskt hos Avrora Marin AB upp till 5 år.

Betalning
Avrora Marin AB samarbetar med Payson som är betaltjänstleverantör och erbjuder kortbetalning, internetbankbetalning, faktura 14 dagar, faktura 30 dagar och delbetalning i upp till 12 månader. Alla betalningar sker via Payson Checkout och det är Payson AB som ansvarar för samtliga transaktioner. Vid frågor gällande betalning eller reklamation vänd gärna först till Avrora Marin AB och efter det till Payson AB

Leveranstid
Avrora Marin AB levererar färdiga objekt enligt överenskommelse med kunden och med den leveransmetod som anges i Voucher.

Leveransmetod: verkstad
Om “verkstad” anges som leveransmetod i Voucher ansvarar kunden för leverans av samtliga objekt till Avrora Marin AB verkstad, aktuella adressen till vilken står på företagets hemsida och anges i Voucher. Bokning av tid ska ske och bekräftas i förväg elektroniskt, via telefon eller e-post. Avrora Marin AB friskriver sig från ersättning av kundens eventuella resekostnader eller relaterade avgifter.Hämtning ska ske från Avrora Marin AB verkstad, aktuella adressen till vilken framförs vid kontakt med kunden när objektet är färdigt för leverans. Upphämtning ska ske inom 2 veckor efter det meddelande. Kvarliggande produkter som ej avhämtats inom 2 veckor efter att klart för avhämtning meddelats, debiteras lagerhyra enligt separat prislista, om inte annat skriftligt avtalats.

Leveransmetod: med posten
Om “Posten” anges som leveransmetod i Voucher ansvarar vi för frakten och leverans till kunden, ersättning för vilken tas i kassan vid beställning. Leveransen sker till samma adress som objektet kommit ifrån om inget annat överenskommit. Kunden står själv för fraktkostnaden av leveranser till Avrora Marin AB med valfri leverantör. Aktuell adressen för leveransen kommer stå i Voucher som kunden får vid köpet eller kan hittas på företagets hemsida.Kunden åtar sig att skriva ut en ordersedel som skickas elektroniskt i samband med Voucher Där kunden anger antalet lösa delar som skickas och övriga önskemål eller kommentarer. Ordersedeln ska vara underskriven med datum, namnförteckning och skickat tillsammans med leveransen på en synlig plats. Vid uteblivande av ordersedeln friskriver Avrora Marin AB sig från eventuella fel vid leveransen och ersättning för tillkomna kostanden kan begäras från kunden.   Vi skickar normalt med DHL, men vi använder oss även av Schenker och Posten.

Leveransmetod: upphämtning och leverans

Om “Upphämtning och leverans” anges som leveransmetod i Voucher ansvarar Avrora Marin AB för att kontakta kunden och avtala tid och plats för upphämtning och leverans av objekt. Platsen måste liga inom Stor Stockholmsområde. Om upphämtnings eller leveransplats befinner sig utanför det område kan leveranssättet kostnadsfri utbytas mot ”Posten”. Ingen prisskillnad återbetalas till kunden.

Leveransmetod: upphämtning och leverans till båtklubben

Om “Upphämtning och leverans till båtklubben” anges som leveransmetod i Voucher Avrora Marin AB kostnadsfri hämtar och levererar objekt till båtklubben om samtliga villkor uppnås. Dessa villkor är

  1. Köpet av Voucher skedde med båtklubbens uniks kod
  2. Båtklubbens adress befinner sig inom Stor Stockholmsområde
  3. Det finns över 5 beställningar färdiga för upphämtning från samma båtklubb
  4. Tiden och datum för upphämtning och leverns avtalas med båtklubbens behöriga kontaktperson

Om villkor inte uppnås kan kunden kostandfri byta leveransmetoden till ”Verkstad” och hämta objektet till Avrora Marin AB enligt villkor för den metoden.

Kapelltvätt

Om “Kapelltvätt” anges som tjänst i Voucher: vid kapelltvätt ett normalt slitage kan uppkomma och täcka upp dolda fel på kapellet och sybehör vilket kan leda till att en eventuell reparation och förstärkning behövs. Vid beställning av paketet som inkluderar både reparation och tvätt ingår dessa åtgärder i priset. I annat fall kommer Avrora Marin AB att kontakta kunden och erbjuda reparation enligt den aktuella prislistan.

Tyger och sybehör som används vid tillverkning av kapellet kan variera i sin kvalité. Kapelltyg av bra kvalité, som t.ex. franska Sunbrella, tål många tvättar och impregneringar. Däremot tyger av sämre kvalité eller från okända leverantörer kan bete sig oförutsägbar vid tvätt och användning av behandlingsmedel. Då Avrora Marin AB inte kan i förväg veta vilka tyger och sybehör som användes vid tillverkning av tvättobjektet, friskriver sig Avrora Marin AB från samtliga oförutsedda biverkningar vilka kan uppkomma.

Vid enstaka fall kan kapell läcka efter tvätt och impregnering, det går inte att förutse och beror inte på felaktig impregnering utan kapellet behöver bli blött ett par gånger för att fibrerna i kapellväven behöver svälla.

Kapellreparation

Om “Reparation” anges som tjänst i Voucher: kapellreparation inkluderar minst 2 timmar av professionellt skrädderiarbete under vilket man utför förstärkning av sömmar, byte av trasiga dragkedjor, byte av rutor, fästen och kantband. Antalet rutor och antal meter av dragkedjor som ska bytas anges i Voucher och täcker kostnaden för material som används vid det bytet. Kostnaden för sytillbehör eller fästen som används för övrigt reparation ska inte överstiga 300 kr ex moms. Om fullständig reparation av kapellobjekt enligt skräddarens bedömning överstiger 3 timmar av arbete eller om kostnaden för sytillbehör eller fästen överstiger 300 kr ex moms kommer Avrora Marin AB att kontakta kunden och framföra om det, samt offerera en ytterligare lagning mot en extra ersättning. Kunden har rätt att acceptera eller neka offerten. Vid nekande kommer skräddaren att utföra det bästa möjliga arbete för att täcka de allvarligaste felen enligt skräddarens bedömning inom uppgivna ramar av tid och materialkostnader.

Vinterförvaring

Om “Vinterförvaring” anges som tjänst i Voucher: Avrora Marin AB åtar sig att förvara kundens kapell i företagets anläggningar som är specialanpassade för ändamålet. Förvaring sker i anpassad miljö och på ett korrekt sätt för att maximalt förlänga kapellets livslängd och undvika möglig eller annan förvarings-/fuktskada på kapellet. Anläggningar har säkerhetsdörrar och larm samt täcks av företagets försäkringar. Förvaring sker från och med det datumet kapellet levereras till Avrora Marin AB och fram till det datumet som är avtalat med kunden för hämtning eller leverans. Slutdatum där samtliga vinterförvaringar slutar gälla anges i Voucher. I annat fall den ska inte överstiga Vouchers giltighetstid. Efter att tiden gått ut objektet anses som är färdig för leverans. Kvarliggande produkter som ej avhämtats inom 2 veckor efter att klart för avhämtning meddelats, debiteras lagerhyra enligt separat prislista, om inte annat skriftligt avtalats.

Ångerrätt

Avrora Marin AB tillämpar Distansavtalslagen. Det innebär att du som kund har rätt till 14 dagars ångerrätt, utan speciell anledning om Vouchern under den tiden inte utbyttes mot beskrivna tjänster. Om objekten har levererats till Avrora Marin AB kunden själv står för kostanden för retur eller upphämtning.

Säkerhet

Vi kommer under inga omständigheter att lämna ut några personuppgifter utan medgivande från personen ifråga. Detsamma gäller även för e-postadresser.

Reservation

Avrora Marin AB reserverar sig mot felaktigheter i innehåll och prislista på webbsidan.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies är s.k. sessionscookies och används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) och din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.